Søkerrekord til folkehøyskolene

De to siste årene har tallet på søkere til norske folkehøyskoler gått kraftig opp, og få plasser står nå tomme.