Frp-uenighet om sykelønn

Fremstående Frp-politikere ønsker drastiske endringer i sykelønnen. De vil ha karensdager, lavere sykelønn og mer ansvar til arbeidsgiver. Dermed er de på kollisjonskurs med ledelsen i partiet.