• Av 132 drapssaker som er rettslig avklart fant utvalget at ruslidelser (49 personer), personlighetsforstyrrelser (38 personer) og schizofreni/paranoid psykose (23 personer) var overrepresentert sammenlignet med resten av befolkningen. Colourbox

Rusmidler skaper størst risiko for drap

Psykiske syke er overrepresentert i drapssaker, men det er rusmisbruk som er den største risikofaktoren for at drap skal skje i Norge, fastslår et utvalg som har gransket drap begått av psykisk syke de siste fem årene.