Enda flere telehiv-tabber på nye veier

To nye veier er så ødelagt av telehiv at de må graves opp og legges igjen.