• Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) vil at Kristelig Folkeparti skal gå inn for å tredoble kontantstøtten for ettåringer til 10.000 kroner i måneden. Colourbox

Foreslår å tredoble kontantstøtten

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) vil at Kristelig Folkeparti skal gå inn for å tredoble kontantstøtten for ettåringer til 10.000 kroner i måneden.