• I perioden 1998-2008 har tallet på sykehusinnleggelser på grunn av skrumplever og alkoholisk leversykdom gått opp med 92 prosent. Colourbox

Stadig flere får skrumplever

Antall tilfeller av skrumplever og alkoholrelaterte leverskader her i landet er nær doblet på ti år. Fagfolk er ikke overrasket over utviklingen.