- Inntektsskatten i Norge er lav

Skatt på arbeid i Norge er lavere enn i flere store EU-land og ellers i Norden, viser ferske OECD-tall. Det kan vi takke oljeinntektene for.