Dårlige dekk medvirker til dødsulykker

Dårlige dekk kan ha vært en medvirkende årsak til 71 dødsulykker over en periode på tre år på norske veier.