Navarsete vil endre valgloven

Fra neste valg blir det trolig slutt på at folk kan føres opp på valglister uten å ha gitt sitt samtykke.