Ap sier ja til vikarbyrådirektivet

Arbeiderpartiets stortingsgruppe har vedtatt å gå inn for å innlemme EUs vikarbyrådirektiv i norsk rett. Partiet vil også gi mer ansvar til dem som leier inn vikarer.