• Arbeiderpartiets nye integreringspolitikk omfatter bare mennesker med lovlig opphold i Norge. Ikke ett av de 99 tiltakene har til hensikt å bedre integreringen av ulovlige innvandrere. Scanpix

Ulovlige innvandrere utelatt i Støre-rapport

Arbeiderpartiets nye integreringspolitikk retter seg bare mot dem med lovlig opphold i Norge. Ikke ett av de 99 tiltakene har til hensikt å bedre integreringen av ulovlige innvandrere.