• Den flomstore Storåa passerer under jernbanelinja i Kvam sentrum i Gudbradsdalen før den renner ut i Gudbrandsdalslågen. NTB Scanpix

Flommen stenger jernbanen på flere strekninger

Flommen har rasert jernbanen på flere viktige strekninger. Dovrebanen er ikke ventet åpnet igjen på flere dager, ifølge Jernbaneverket.