• Riksadvokaten skal sammen med Spesialenheten for politisaker raskt avgjøre om det skal innledes etterforskning mot avgåtte PST-sjef Janne Kristiansen. FOTO: Scanpix

Riksadvokaten etterforsker Kristiansen

Spesialenheten for politisaker skal etterforske PST-sjefens uttalelser, sier Spesialenhetens sjef Jan-Egil Presthus.