Fedre bruker mer tid på familien

Norske menn med barn under sju år bruker én time mer på familien per dag enn de gjorde for ti år siden.