- Nikab-forbud fører til fremmedgjøring

Nikab-forbud på skoler kan være en av grunnene til at unge norske muslimer velger å reise til Syria.