• 46 prosent av de spurte i en ny måling synes integreringen av innvandrere går dårlig i Norge.

Færre misfornøyde med integrering av innvandrere

46 prosent av de spurte i en ny måling synes integreringen av innvandrere går dårlig i Norge. Det er 3 prosentpoeng færre enn i 2010, men 9 prosentpoeng mer enn i 2005.