Faktisk.no: Umulig å si om ambulansen kommer raskere fram enn i 2016

Responstiden har utviklet seg positivt siden 2016, og utviklingen har vært bedre i distriktene enn i tettbygde strøk

Fredrik Hagen / NTB Scanpix
  • Faktisk.no
Publisert: Publisert:

Påstand

iconDenne artikkelen er over fire år gammel

«(...) når vi ser på utviklingen i responstid og sammenligner med 2016, er det en positiv utvikling, og der utviklingen er bedre i distriktene enn i tettbygde strøk.»

Bent Høie, Høyre, 22.05.2019

Stortinget

Konklusjon: Faktisk ikke sikkert

Det er ikke mulig å si noe sikkert om utviklingen i responstid. Helsedirektoratets statistikk over akuttutrykninger tilsier at responstiden gikk noe ned fra 2016 til 2017, og at den gikk mest ned i distriktene. De nasjonale målsetningene for responstid blir ikke nådd i noen av årene. Andelen utrykninger som når målene er størst i distriktene i disse årene, men økningen er størst i tettbygde strøk. De tilgjengelige tallene for 2018 antyder en blandet utvikling i distriktene og en tilbakegang i tettbygde strøk. Statistikken for 2018 mangler imidlertid tall fra Trøndelag og Møre og Romsdal, noe som gjør det vanskelig å trekke klare konklusjoner om utviklingen fra 2017 til 2018.

Publisert: