• Storberget legger ikke skjul på at det et er en anstrengt situasjon i politiet, men sier det er utelukket nå å snakke om lønn midt i tariffperioden. Erlend Frafjord

Gir 52 millioner kroner til politiet

Justisminster Knut Storberget legger før jul frem en strakspakke for politiet på 52 millioner kroner.