• Scanpix

Frykter nærmere 70 branndøde i år

Hvert år dør det flere mennesker i branner her i landet enn det politikerne har satt som tålegrense.