Ingen tok farvel med Solveig (83)

Hun likte roser og å lese bøker. Mer vet ikke presten om Solveig som bisettes denne dagen. Hun er en av 52 avdøde så langt i år hvor ingen har tatt ansvar for begravelsen.