- 500.000 i bonus til læresteder som ansetter kvinner