USA ville ikke hjelpe havarerte nordmenn i Antarktis