Trygdeskandalen: Psykiske lidelser nevnt i hver tredje dom

Psykiske lidelser blir nevnt i hver tredje dom i trygdeskandalen, der 48 personer er uskyldig dømt for trygdesvindel, ifølge Aftenposten.

Publisert: Publisert:

Trygdeskandalen ble offentlig kjent mandag denne uka. Foto: Foto: Berit Roald / NTB scanpix

  • NTB

Det viser en gjennomgang avisen har gjort. I rett under halvparten av dommene der psykiske lidelser er nevnt, er det koblet opp mot spesifikke diagnoser.

I flere av tilfellene blir det behandlet i hvilken grad lidelsene skal være formildende. Som regel veies allmennpreventive hensyn tyngst i slike vurderinger, skriver avisen.

Advokat Frode Sulland understreker at allmennpreventive hensyn har sterkt gjennomslag i disse sakene, og at det gir strenge straffer.

– I saker om trygdebedrageri faller anførsler om ulike psykiske problemer på steingrunn. Det påvirker verken skyldspørsmålet eller straffeutmålingen, sier han.

Så langt er det kjent at minst 48 personer er uskyldig dømt for trygdesvindel fordi de oppholdt seg i et annet EØS-land mens de mottok sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger, noe de altså etter reglene har rett til.

36 av disse har sonet ubetingede fengselsstraffer på opp til åtte måneder.

LES MER OM TRYGDESKANDALEN:

Publisert:

Les også

  1. Nav mente det ville være «arbeidskrevende» å finne folk som kunne være feilaktig dømt

  2. Hauglies tidslinje: Gradvis opprulling av Nav-skandalen

  3. Nav begynner torsdag å ringe mulige ofre i trygdeskandalen

  4. Nav-skandalen: Ofre kan kreve millioner i erstatning

  1. Trygdeskandalen
  2. Nav