Kan gå i dekning

Statssekretær Øystein Mæland i Justisdepartementet frykter at pedofile går under jorda for ikke å bli gjenkjent og av den grunn blir farligere om Simonsens forslag blir vedtatt