Sentrum tygg på CO-skatt

CO-avgift på gasskraft kan bli eit av krava frå sentrumspartia i budsjettforhandlingane med Ap. Nestleiar i KrF, Einar Steensnæs, stadfestar overfor Aftenbladet at spørsmålet vil bli vurdert.