Sp: Budsjett skaper usikkerhet for distriktsbedrifter

Senterpartiet etterlyser tiltak i revidert budsjett rettet mot bedrifter som får høyere arbeidsgiveravgift.