Leiaren i trålarlaget vil selja fiskebåten

«Sjømann» er for sal. Etter 40 år som fiskar vil leiaren i Sør Norges Trålarlag selja fiskebåten.