Angir Club 4-sjef som hallik

Flere prostituerte kvinner skal i avhør med politiets etterforskere ha bekreftet de alvorlige hallikanklagene mot Club 4-sjefen Tom Ketil Krogstad.Etter det Adresseavisen erfarer, skal politiet også ha funnet flere dokumenter på Krogstads PC som underbygger påstandene om at 34-åringen over lengre tid har organisert en omfattende bordellvirksomhet.