SDØE-spredning øker oljeformuen

OSLO: Arbeiderparti-medlem og sentral person i ulike posisjoner i oljå gjennom en årrekke, Egil Bergsager, legger økt verdiskapning til grunn for sin støtte til forslaget om å tilføre Statoil SDØE-andeler før selskapet delprivatiseres.