Lægeforeningen hilser Ap-vedtak velkommen

– Vi hilser sykehusvedtaket i Arbeiderpartiet velkommen. En statlig overtakelse av sykehusene vil gjør det lettere å håndtere problemene i helsevesenet, sier generalsekretæren i Den norske lægeforening, Harry Martin Svabø.