Avisa Nordland dømt for ærekrenkelser mot lege

Høyesterett har dømt Avisa Nordland til å betale en kirurg 400.000 kroner i oppreisning etter å ha skrevet ærekrenkende utsagn om ham.