Norske helsemyndigheter overvåker ebolautbrudd

Selv om faren for smitte til Norge er lav, følger norske helsemyndigheter det pågående utbruddet av ebola i Vest-Afrika nøye.