UD reagerer på Frp-politikers lobbyistoppdrag

Utenriksdepartementet reager på at Karin S. Woldseth, som tidligere ledet Stortingets delegasjon til Europarådet, jobber som lobbyist i Europarådet.