Mobilt svanger

Norges 45.000 gravide kunne fra i går bruke mobiltelefonen til å følge med i sitt eget svangerskap.