Politimetoder forsterker kriminell underklasse

Politiets kontrollmetoder kan opprettholde og forsterke en kriminell underklasse, og hjelper verken samfunnet eller de utstøtte, mener professor Liv Finstad.