Regjeringen vrir bistandskronene mot utdanning

Regjeringen vil gjøre utdanning, særlig av jenter, til sitt viktigste område innen bistandspolitikkpolitikken.