Dyrlegane legg ned vakta

Dyrlegane legg denne helga ned vaktordninga si i protest mot at Regjeringa vil løyva 65 millionar kroner for lite til ei ny vaktordning.