Få Oslo-beboere hjerteopereres

Det er store forskjeller i hjertebehandlingen her i landet. Mens det i Finnmark i fjor ble utført 160 hjerteoperasjoner per 100.000 innbyggere, var det tilsvarende tallet for Oslo 49.