Hver tiende mottaker av barnetrygd er mann

Tallet på menn som mottar barnetrygd, fortsetter å øke. Hver tiende mottaker er nå mann, viser tall fra Nav.