Ingen streik for avisbudene

Det blir ingen streik blant landets avisbud onsdag. Ni timer på overtid ble Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) enige om en ny timelønnsavtale.