Sponheim: Rammer de svakeste

-Det er allerede klart at flertallet på Stortinget går imot utvidelsen av sykelønnsordningen, sier Venstres leder Lars Sponheim.