• Belgisk-oppdrettede jordhumler summer igjen i flere rogalandske tomatgartnerier. Pål Christensen

Tomatbestøving: Belgiske humler suser igjen

Trass i høy økologisk risiko, importerer firmaet Norgro igjen humler. I samarbeid med tre rogalandske tomatgartnerier testes rømningssikring av veksthus.