11.000 mister overgangsstønaden fra nyttår

En lovendring gjør at 11.000 aleneforeldre mister overgangsstønaden fra 1. januar. Flere trenger dermed støtte fra sosialkontoret.