Norge med i romkappløp

Norwegian Experimental Amateur Rocketry(NEAR) satser på en himmelhøy plassering i den internasjonalekonkurransen CATS. 20. oktober skyter klubben opp sin egenutviklederakett fra Andøya Rakettskytefelt.