Nytt reisetilbud Stavanger - Bergen

Rederiet HSD opprettet denne uken et nyttsamband mellom Stavanger og Bergen, via Sunnhordland.