Gjennombrudd for fri planteforedling

Nå sier både i-land, u-land ogforedlingsfirma nei til at man skal kunne ta patent påplantegener.