Norge bruker mindre enn lovet på forskning

SV lovet minst 1 prosent av brutto nasjonalproduktet til forskning. I virkeligheten ligger andelen 20 prosent lavere.