Geografiske forskjeller i overlevelse av brystkreft

Hvor pasienten bor i landet kan avgjøre sannsynligheten for å overleve brystkreft.