Barnetrygd for 1,1 million barn i fjor

I fjor utbetalte Nav barnetrygd for over 1.100.000 barn.