Slakter sikkerheten i jernbaneselskap

Selskapet Baneservice, som bygger og vedlikeholder jernbanen, får ikke lenger lov til å kjøre en eneste vogn. Jernbanetilsynet har funnet 24 brudd på sikkerhetsforskriftene.